Telèfon
+376 803 344
Horari
De dl a dv de 9:00 a 13:00 h i de 15:00 a 17:00 h
Segueix-nos!

Dia Universal de l’Infant

El 20 de novembre se celebra arreu del món el Dia Universal de l’Infant.

Els drets dels infants. Un repàs a la seva història.

El 1954, l’Assemblea General de l’ONU va recomanar destinar un dia a fomentar la fraternitat entre les nenes i els nens de tot el món, promovent el seu benestar a través de diferents activitats culturals i socials. Neix així el Dia Universal del Nen.

L’any 1959, l’Assemblea General de l’ONU va aprovar la Declaració dels Drets de l’Infant. Aquesta declaració, que no tenia legalment caràcter vinculant, no era suficient per protegir els drets de la infància.

Per això, membres de governs de tot el món, líders religiosos, ONG i altres institucions van treballar durant deu anys en un text que seria aprovat, el 20 de novembre de 1989: la Convenció sobre els Drets de l’Infant.

Des d’aleshores, els articles recollits en la Convenció son de compliment obligatori per a tots els països que l’han signat.

“Tots i cadascun de nosaltres tenim una funció a exercir per assegurar que tots els nens i nenes gaudeixin de la seva infància”.

La Convenció sobre els Drets de l’Infant

Els drets de la infància estan plenament estipulats a la Convenció sobre els Drets de l’Infant. Al llarg dels seus 54 articles reconeix que els nens son individus amb dret. En primer lloc, de ple desenvolupament físic, mental i social, i en segon lloc amb dret a expressar lliurement les opinions.

El nen té dret a expressar la seva opinió i que aquesta es tingui en compte en tots els assumptes que l’afecten”.

A més, és també un model per a la salut, la supervivència i el progrés de tota la societat humana.

La Convenció sobre els Drets dels Infants s’ha utilitzat a tot el món per promoure i protegir els drets de la infància. Des de la seva aprovació, al món, s’han produït avenços considerables. Sobretot en el compliment dels drets de la infància a la supervivència, la salut i l’educació.

I com s’ha aconseguit? A través de la prestació de béns i serveis essencials, així com un reconeixement cada vegada més gran de la necessitat d’establir un entorn protector que defensi els nens i nenes de l’explotació, els maltractaments i la violència.

“Reconeixent que el nen, per al ple i harmoniós desenvolupament de la seva personalitat, ha de créixer al si de la família, en un ambient de felicitat, amor i comprensió”.

Quin és l’objectiu del Dia Universal de l’Infant?

L’objectiu del Dia Universal de l’Infant és recordar a la ciutadania que els infants són el col·lectiu més vulnerable. Això vol dir que és el que pateix més les crisis i els problemes del món.

A més, és un dia per recordar que tots els infants tenen dret a la salut, l’educació i la protecció, independentment del lloc del món on hagin nascut.

També ho és per la promoció del benestar de la infància, establert a les lleis internacionals com la Declaració Universal, que estableix:

«El nen gaudirà d’una protecció especial i disposarà d’oportunitats i serveis, tot plegat dispensat per la llei i per altres mitjans , perquè pugui desenvolupar-se físicament, mentalment, moralment, espiritualment i socialment en forma saludable i normal, així com en condicions de llibertat i dignitat. En promulgar lleis a aquest efecte, la consideració fonamental serà l’interès superior del nen».

Dedicar un dia internacional a la infància també serveix per fer una crida mundial sobre les necessitats dels més petits. A més, es reconeix la tasca de les persones que cada dia treballen perquè els nens i nenes tinguin un futur millor.

No hi ha causa més important que la protecció i el desenvolupament dels infants

Els drets dels infants a Andorra

El Principat d’Andorra ha ratificat la Convenció sobre els drets de l’infant, que fou aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989, i que constitueix encara avui la norma internacional de més rellevància pel que fa als drets de la infància i l’adolescència. D’altra banda, el nostre país també ha ratificat els protocols facultatius de la Convenció esmentada. També altres convenis internacionals de les Nacions Unides i del Consell d’Europa que tenen una relació més o menys directa amb la infància i l’adolescència.

En aquest context, el febrer de 2019, es va aprovar al Consell General la Llei qualificada dels drets dels infants i els adolescents, que com bé diu en la seva exposició de motiu, s’emmarca en el compromís del Principat d’Andorra de garantir l’efectivitat plena dels drets humans dels infants i els adolescents, la qual cosa requereix disposar d’una legislació que estableixi mesures idònies per resoldre les necessitats reals i garantir el benestar necessari d’aquests segments de la població.

Amb aquesta finalitat, la Llei dels drets dels infants i els adolescents d’Andorra pretén ser un instrument destinat no només a cada infant i adolescent, en la seva condició de titular dels drets i deures, i a les seves famílies com a garants principals del seu desenvolupament integral, sinó també a les institucions públiques que s’han d’encarregar de la seva atenció i protecció, i a les entitats privades, als professionals i a la societat en general, en atenció al principi de corresponsabilitat social.

Sabies que…?

Des de ja fa uns anys, alguns dels edificis emblemàtics de tot el món s’il·luminen de blau per commemorar aquest dia internacional. La finalitat? Mostrar el suport als drets del nen.

De fet, son moltes les persones que durant aquest dia, donen visibilitat a la commemoració del Dia Universal del Nen vestint amb alguna peça blava, en honor a l’aprovació del tractat internacional més ratificat de la història.