Telèfon
+376 803 344
Horari
De dl a dv de 9:00 a 13:00 h i de 15:00 a 17:00 h
Segueix-nos!

DRETS FONAMENTALS

Els Drets Fonamentals són una de les àrees de pràctica de Silvestre Advocats, advocat Andorra

Defensem els drets fonamentals dels ciutadans en tots els àmbits de la jurisdicció

Els drets fonamentals son drets humans bàsics, de caràcter universal, inalienable i no derogable, basats en els valors de la dignitat, la llibertat i la igualtat, que gaudeixen de protecció jurisdiccional.

Des de Silvestre Advocats duem a terme les accions necessàries per protegir els drets fonamentals dels nostres clients, ja sigui a través dels procediments ordinaris i en els extraordinaris d’Habeas Corpus, urgent i preferent previstos en la Constitució.

PROCEDIMENTS

  • Procediment d’Habeas Corpus: la Constitució d’Andorra en els seu article 9.3 determina que “la llei establirà un procediment perquè tot detingut pugui acudir a un òrgan judicial, a fi que aquest es pronunciï sobre la legalitat de la seva detenció. Així mateix, crearà el procediment per restablir els drets fonamentals lesionats de tota persona privada de llibertat”.

 

  • Procediment urgent i preferent: l’article 41.1 de la Constitució d’Andorra disposa que “els drets i llibertats reconeguts en els capítols III i IV són tutelats pels tribunals ordinaris per mitjà d’un procediment urgent i preferent regulat per la llei, que, en qualsevol cas, se substanciarà en dues instàncies”.

 

  • Procediments ordinaris: en la representació dels interessos dels nostres clients formulem incidents de nul·litat d’actuacions per garantir la protecció del dret a la jurisdicció i dels drets fonamentals en el decurs dels procediments ordinaris englobats en l’article 10 de la Constitució d’Andorra.