Telèfon
+376 803 344
Horari
De dl a dv de 9:00 a 13:00 h i de 15:00 a 17:00 h
Segueix-nos!

El TC declara inconstitucional tres sentències del Ple del Tribunal Superior de Justícia. Existeix responsabilitat patrimonial de l’Estat.

Les detencions il·legals, amb inclusió de les acordades pels organismes judicials, suposen la vulneració del dret a la llibertat establert en l’article 9 de la Constitució.

El Tribunal Constitucional reconeix el dret a la indemnització per un funcionament anormal de la Justícia, com a conseqüència de la privació de llibertat.

15 de juny de 2022, Andorra la Vella

El 10 de maig del 2020, es va dictar aute en el què, entre altres mesures, es declarava processats diversos ciutadans en tant que presumptes autors dels delictes majors d’introducció i possessió de marihuana destinada al tràfic i en gran quantitat, a més d’una presumpta contravenció penal continuada de consum de cànnabis o droga de toxicitat similar.

Durant la instrucció de la causa, Silvestre Advocats, en col·laboració amb l’advocat Joan Julià, varen denunciar la detenció il·legal dels processats. Finalment el 19 d’abril del 2021 el Tribunal Constitucional va estimar parcialment el recurs d’empara interposat, declarant així que havien estat víctimes d’una vulneració al dret a la llibertat establert a l’art. 9 de la Constitució, procedint-se a l’immediat a l’excarceració dels mateixos.

Els processats van ser privats de llibertat il·legalment durant 100 dies. S’interposà demanda davant el Ple del Tribunal Superior de Justícia a l’empara del què disposa l’article 10 de la Llei Qualificada de la Justícia; per obtenir un rescabalament. Contra el criteri dels demandants, el Ple del Tribunal Superior de Justícia va acollir la tesi promoguda pel Govern d’Andorra i la Fiscalia General Andorrana, decidint que 100 dies de privació il·legal de llibertat havia de tenir un cost zero per a l’Estat.

En data d’ahir el Tribunal Constitucional, va donar la raó als recurrents, declarant les tres sentències del Ple del Tribunal Superior de Justícia inconstitucionals i contràries al dret a una resolució fonamentada en Dret. En paraules del mateix Tribunal Constitucional:

“[…] En efecte, no és lògic, ni ajustat a una motivació raonable, refusar el dret a la indemnització per un funcionament anormal de la Justícia, com a conseqüència d’una privació il·legal del dret a la llibertat, que ha estat declarada pel Tribunal Constitucional, i fonamentar-ho en una interpretació del dret a la llibertat diferent, derivada del còmput de la presó provisional per part dels tribunals ordinaris. I no ho és, perquè en virtut de l’article 2.1 de la Llei qualificada del Tribunal Constitucional, les decisions del Tribunal Constitucional vinculen als poders públics i als particulars i les seves sentències tenen el valor de cosa jutjada, alhora que la seva doctrina interpretativa de la Constitució, i que serveix de fonament a les seves sentències, vincula també als diferents òrgans de la jurisdicció ordinària (article 2.2). En aquest sentit, si el Tribunal Constitucional ha considerat il·legal el temps de privació de llibertat patit pels recurrents i aquests sol·liciten una indemnització basada en el funcionament anormal de l’Administració de Justícia respecte d’aquesta qüestió, no resulta acomodat a la raó ni a la lògica entendre que l’Administració de Justícia funciona de forma normal quan adopta interpretacions del dret constitucional a la llibertat oposades a aquella mantinguda per aquest Tribunal en la seva sentència del 19 d’abril del 2021.

3.9. Per consegüent, cal estimar l’al·legació dels recurrents sobre la vulneració del dret a obtenir una decisió fonamentada en Dret per tal com el Ple del Tribunal Superior de Justícia no ha respectat el cànon de constitucionalitat establert al respecte.[…]”

La importància de la resolució del TC

La importància d’aquesta resolució no recau en la repercussió econòmica -que de ben segur no compensarà 100 dies de privació de llibertat- sinó en una fita moral i humana.

Els equips jurídics han defensat els principis i valors humans durant tot el procediment en defensa dels seus respectius clients, amb l’esperança que els organismes jurisdiccionals andorrans no tornin a vulnerar el dret fonamental a la llibertat dels mateixos ni de cap altre ciutadà.

Pots consultar la noticia a: