Telèfon
+376 803 344
Horari
De dl a dv de 9:00 a 13:00 h i de 15:00 a 17:00 h
Segueix-nos!

ÀREES DE PRÀCTICA

TREBALLEM PER OFERIR-TE TOTA MENA DE SOLUCIONS JURÍDIQUES INNOVADORES I ADAPTADES ALS CANVIS DE LA SOCIETAT ACTUAL
Els Drets Fonamentals són una de les àrees de pràctica de Silvestre Advocats, advocat Andorra

DRETS FONAMENTALS

Defensem els drets fonamentals dels ciutadans en tots els àmbits jurisdiccionals mitjançant els procediments extraordinaris previstos en la Constitució.

El Dret Penal és una de les àrees de pràctica de Silvestre Advocats, advocats Andorra

PENAL

Realitzem representació i direcció lletrada davant totes les instàncies penals, oferint l’estratègia més adequada a partir d’una dilatada experiència.

El Dret Civil és una de les àrees de pràctica de Silvestre Advocats

CIVIL

Prestem assessorament en tota mena d’accions de naturalesa civil, amb la finalitat de preservar les relacions patrimonials i personals dels nostres clients.

El Dret Mercantil és una de les àrees de pràctica de Silvestre Advocats, advocat Andorra

MERCANTIL

Oferim assessorament en serveis i operacions empresarials, realitzant totes aquelles accions relacionades amb activitats comercials.

Dret Administratiu és una de les àrees de pràctica de Silvestre Advocats

ADMINISTRATIU

Prestem assessorament jurídic especialitzat a empreses i corporacions del sector públic i privat del Principat d’Andorra sotmesos al dret públic.

Família i successions és una de les àrees pràctiques de Silvestre Advocats

FAMÍLIA I SUCCESSIONS

Assessorem amb relació a les qüestions relatives al matrimoni així com de les conseqüències d’una separació, divorci o ruptura de la parella.

El Dret Internacional és una de les àrees de pràctica de Silvestre Advocats, advocat Andorra

INTERNACIONAL

Participem activament en la defensa dels interessos dels nostres clients, coordinant defenses i accions judicials en l’àmbit internacional, en col·laboració amb diferents despatxos d’advocats d’altres països.

El Dret laboral és una de les àrees de pràctica de Silvestre Advocats, advocat Andorra

LABORAL

Oferim tots els serveis específics en l’àmbit laboral que afecten l’empresa o al treballador, prestant l’assessorament adaptat a cada situació, amb inclusió de totes aquelles accions judicials o administratives.

Els serveis amb la Cass és una de les àrees de pràctica de Silvestre Advocats

CASS

Prestem els serveis necessaris per defensar dels seus interessos prop de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social, sigui a títol personal (pensions d’invalidesa per malaltia o accident de treball) o com a empresari.

El Compliance és una de les àrees de pràctica de Silvestre Advocats, advocats Andorra

COMPLIANCE

Silvestre Advocats, responent a les necessitats legals actuals, posa a disposició de les organitzacions un servei d’assessorament i formació en prevenció, ofert per l’àrea de Compliance.