Telèfon
+376 803 344
Horari
De dl a dv de 9:00 a 13:00 h i de 15:00 a 17:00 h
Segueix-nos!

POLÍTICA DE PRIVADESA I DE GALETES

1. DISPOSICIONS GENERALS

L’informem que qualsevol dada personal que vostè faciliti a través d’aquest lloc web serà tractada per SILVESTRE ADVOCATS, SL (en endavant, “SILVAD”) en qualitat de responsable del tractament. SILVAD, titular d’aquest lloc web, està domiciliada al carrer Prat de la Creu 8, despatx 202 d’Andorra la Vella, AD500 (Principat d’Andorra), inscrita al Registre de Societats Mercantils del Principat d’Andorra amb el número 12.442 i al Registre de Comerç i Indústria del Principat d’Andorra amb el número 920453Y, amb número de registre tributari L-707591-Z. SILVAD l’informa que per a qualsevol qüestió relacionada amb la protecció de les seves dades personals, vostè pot posar-se en contacte amb el nostre responsable de la Protecció de Dades, d’acord amb el previst a la lletra b) de l’apartat 3 d’aquesta política de privadesa.

El contacte i la contractació electrònica de serveis oferts a través d’aquest lloc web per SILVAD només es pot dur a terme per persones majors de 18 anys. De conformitat amb això, si vostè subministra les seves dades personals a través d’aquesta web, ho fa sota la presumpció que és major de 18 anys. En el cas que SILVAD comprovi que les dades personals han estat subministrades per un menor de 18 anys, procedirà a la seva eliminació.

No s’han de facilitar, a través d’aquest lloc web, dades personals de tercers diferents de les de l’interessat. No obstant això, en el cas que fos imprescindible per dur a terme la petició de serveis que justifiqui el subministrament de les dades personals d’un tercer, la persona que ho faci assumeix la responsabilitat d’informar prèviament al titular de les dades personals de tot el que preveu l’article 14 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques, pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, “RGPD “) en les condicions establertes en l’esmentat norma.

En el cas que, per a efectuar degudament una sol·licitud de serveis, vostè hagi de facilitar dades personals de menors de 18 anys, vostè garantirà a SILVAD que ho fa en la seva condició de pare, mare o tutor legal del menor titular de les dades personals, atorgant també el seu consentiment exprés per al tractament de les mateixes. En aquest cas, vostè ha d’acreditar el parentiu o la tutela, mitjançant l’aportació d’un document oficial, a mode d’exemple, una còpia escanejada del llibre de família.

 

2. FITXER DECLARAT DE CONFORMITAT AMB LA LEGISLACIÓ ANDORRANA PER DAVANT DE L’AGÈNCIA ANDORRANA DE PROTECCIÓ DE DADES (en endavant, “APDA”)

En compliment del que estableix la Llei 15/2003, del 18 de desembre, Qualificada de Protecció de Dades Personals (en endavant, “LQDP”) i la normativa reglamentària que la desenvolupa, s’informa els usuaris d’aquest lloc web que qualsevol dada personal facilitada a SILVAD passarà a formar part d’un fitxer titularitat de SILVAD, degudament inscrit a l’APDA.

 

3. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS, REPRESENTANT DAVANT DE LA UNIÓ EUROPEA I DELEGAT DE LA PROTECCIÓ DE DADES

a) Responsable del tractament

El responsable del tractament és SILVAD, quines dades d’identificació i de contacte es detallen a l’apartat 1 d’aquesta política de privadesa.

b) Responsable de la Protecció de Dades

El responsable de la protecció de dades és el Sr. Josep Antoni Silvestre Cánovas.

 

4. FINALITAT I BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT I TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES PERSONALS

SILVAD pot tractar les seves dades personals per a les finalitats descrites a continuació:

a) Mitjançant el formulari que SILVAD posa a la seva disposició en aquest lloc web per a contactar-nos, SILVAD recollirà i tractarà les seves dades personals amb la finalitat de gestionar la seva petició, així com dur a terme tots els tràmits i/o procediments necessaris per donar curs a la mateixa.

b) La base jurídica d’aquest tractament de dades personals és el consentiment que vostè haurà de manifestar en marcar la casella “He llegit i accepto la política de privadesa”, que apareix al formulari de comunicació que SILVAD posa a la seva disposició en aquest lloc web. El subministrament de les seves dades personals a través d’aquest formulari és, per tant, voluntari, si bé, en el cas de no facilitar-les, no es podrà donar curs a la seva petició. Aquest consentiment es podrà revocar en qualsevol moment, si bé tal revocació faria impossible continuar la tramitació de la seva sol·licitud, consulta o reclamació.

c) SILVAD conservarà les seves dades personals durant els terminis màxims que, d’acord amb la normativa vigent, siguin aplicables i, en qualsevol cas, durant el termini màxim que sigui necessari per a la finalitat prevista per al seu tractament.

 

5. DESTINATARIS DE LES DADES PERSONALS, INCLOSOS ELS PRESTADORS DE SERVEIS

SILVAD facilitarà a tercers les següents dades personals:

  • nom i cognoms de l’interessat,
  • adreça de correu electrònic,
  • i número de telèfon.

La finalitat de la transmissió de dades és exclusivament la reserva d’una reunió en línia amb el nostre despatx per tal de sol·licitar un possible servei.

SILVAD li facilita els diferents enllaços a les polítiques de privadesa dels proveïdors de serveis a qui els transmetrà les seves dades personals en cas de reservar una reunió en línia amb el nostre despatx:

La resta de dades personals facilitades a SILVAD no serà transmesa a cap tercer, a excepció de quan SILVAD hagi de: 

a) complir amb els preceptes establerts a qualsevol llei o altra regulació, procés legal o requeriment governamental amb força executiva aplicables.

b) fer complir els termes i condicions del servei adquirit, inclosa la investigació de possibles violacions.

c) detectar, prevenir o abordar d’una altra manera el frau, la seguretat o els problemes tècnics.

d) lliurar-les a l’administració pública competent, en els casos que preveu la llei i per als fins en ella definits.

 

6. DRETS EN RELACIÓ AMB LES SEVES DADES DE CARÀCTER PERSONAL

D’una banda, en compliment de la LQPD i la normativa reglamentària de desenvolupament, SILVAD l’informa que per exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i oposició de les seves dades personals, reconeguts a l’esmentada normativa, vostè haurà d’enviar una comunicació escrita i signada a l’adreça indicada a l’apartat 1 d’aquesta política de privadesa, a la qual haurà d’adjuntar una còpia del seu passaport o un altre document nacional d’identificació.

D’altra banda, de conformitat amb el RGPD, si vostè es troba a la Unió Europea, té dret a obtenir confirmació sobre si SILVAD està tractant, o no, dades personals que el concerneixin, a accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides. En les condicions previstes en el RGPD, els interessats podran sol·licitar també la limitació del tractament de les seves dades personals o la seva portabilitat, en aquest cas SILVAD únicament les conservarà per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, l’interessat pot oposar-se al tractament de les seves dades personals. Si vostè ha atorgat el consentiment per alguna finalitat específica, té dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En aquests supòsits, SILVAD deixarà de tractar les seves dades personals o, si escau, deixarà de fer-ho per aquella finalitat concreta, excepte per l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En el cas de la vulneració de qualsevol dels seus drets, i especialment quan vostè no hagi obtingut satisfacció en el seu exercici, pot presentar una reclamació per davant de qualsevol autoritat de control de la Unió Europea en matèria de protecció de dades. També pot obtenir més informació sobre els drets que l’assisteixen dirigint-se a aquests organismes.

 

7. POLÍTICA DE GALETES (COOKIES)

Aquest lloc web utilitza galetes (cookies) per a millorar la seva experiència mentre navega pel lloc web. Les galetes són petits arxius de text que s’utilitzen per a emmagatzemar petites peces d’informació.

S’emmagatzemen en el seu dispositiu quan es carrega el lloc web i ens ajuden a fer que el lloc web funcioni correctament, a fer-lo més segur, a proporcionar una millor experiència d’usuari, entendre com funciona i analitzar el que cal millorar.

El nostre lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers. Les pròpies són, en la seva majoria, necessàries perquè el lloc web funcioni correctament, i no recullen cap dada personal identificable. Les de tercers serveixen principalment per a entendre com funciona el lloc web, com interactua vostè amb el mateix, mantenir els nostres serveis segurs, poder proporcionar anuncis que siguin rellevants per a vostè i, en definitiva, proporcionar-li una experiència d’usuari millorada i ajudar a accelerar les seves futures interaccions amb el nostre web.

Segons el tipus de galetes, aquestes les podem classificar en:

  • Essencials: son aquelles galetes que utilitzem perquè vostè pugui experimentar la funcionalitat completa del nostre lloc. Ens permeten mantenir les sessions dels usuaris i prevenir qualsevol amenaça de seguretat. No recullen ni emmagatzemen cap informació personal. Aquestes galetes li permeten, per exemple, iniciar sessió o efectuar pagaments de manera segura.
  • Estadístiques: aquestes galetes emmagatzemen informació estadística com pot ser el nombre de visitants del lloc web, el nombre de visitants únics, quines pàgines del lloc web s’han visitat, l’origen de la visita, etc. Aquestes dades ens ajuden a comprendre i analitzar el rendiment del lloc web i els aspectes que han de millorar-se.
  • Màrqueting: el nostre lloc web podria mostrar anuncis. Aquestes galetes s’utilitzen per personalitzar els anuncis que se li puguin mostrar i que aquests siguin significatius per a vostè. També ens ajuden a fer un seguiment de l’eficàcia d’aquestes campanyes publicitàries. La informació emmagatzemada en aquestes galetes també pot ser utilitzada pels proveïdors de publicitat de tercers per a mostrar-li anuncis en altres llocs web.
  • Funcionals: son galetes que ens ajuden a unes certes funcionalitats no essencials del nostre lloc web. Aquestes funcionalitats inclouen incrustar contingut com vídeos o compartir contingut del lloc web amb plataformes de mitjans socials.
  • Configuració: aquestes galetes emmagatzemen la seva configuració i preferències de navegació, com pot ser les preferències d’idioma, perquè tingui una experiència millor i més eficient en futures visites al lloc web.

La següent llista detalla les galetes utilitzades en el nostre lloc web:

GALETA DESCRIPCIÓ
No s’han trobat registres

Si decideix canviar les seves preferències més endavant durant la seva sessió de navegació, pot fer clic en la pestanya “Galetes” de la seva pantalla. Això mostrarà l’avís de consentiment de nou permetent-li canviar les seves preferències o retirar el seu consentiment per complet.

A més, els diferents navegadors ofereixen diferents mètodes per a bloquejar i eliminar les galetes utilitzades. Pot canviar la configuració del seu navegador per a bloquejar/eliminar les galetes. Per a saber més sobre com gestionar i eliminar les galetes, visiti vikipedia o allaboutcookies.

 

8. SEGURETAT

SILVAD garanteix que el tractament que durà a terme respecte de les seves dades personals està sotmès al més estricte deure de confidencialitat, i que ha establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per a garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori i tractament i accés no autoritzat.

 

9. CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVADESA

Aquesta política de privadesa està subjecta a eventuals modificacions, d’acord amb la legislació aplicable en cada moment. En tot cas, qualsevol modificació d’aquesta Política de Privadesa li serà degudament notificada perquè vostè quedi informat dels canvis produïts i, si escau, pugui atorgar el seu consentiment exprés amb relació a aquests canvis.