Logo Silvestre Advocats
AVÍS LEGAL  La present comunicació i els seus annexes tenen com a destinatari la persona a la qual van dirigits, motiu pel qual si vostè els rep per error ha de notificar-ho al remitent i eliminar-los del seu sistema, no podent utilitzar-los, total o parcialment, amb cap finalitat. El seu contingut pot contenir informació confidencial o protegida legalment i únicament expressa l'opinió del remitent. La utilització del correu electrònic via internet no permet assegurar ni la confidencialitat dels missatges ni la seva correcta recepció. En el cas que el destinatari no consentís la utilització del correu electrònic, haurà de posar-ho en el nostre coneixement immediatament.
DISCLAIMER This message and its attachments are intended exclusively for the named addressedd. If you receive this message in error, please immediately delete it from your system and notify the sender. You may not use this message or any part of it for any purpose. The message may contain information that is confidential or protected by law, and any opinions expressed are those of the individual sender. Internet e-mail guarantees neither the confidentiality nor the proper receipt of the message sent. If the address of this message does not consent to the use of internet e-mail, please inform us immediately.
Gràcies per contactar amb Silvestre Advocats, advocats Andorra
Silvestre Advocats, advocats Andorra, agraïment pàgina

No Fields Found.